Dağın Haberi Olsun #32

Dağın Haberi Olsun #32

ON8
26 Şubat 2013

Açın haritaları! Zamanda ve mekânda yolculuk başlıyor!

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, 7 Mart-6 Nisan 2013 tarihleri arasında kaçırılmayacak bir sergiyi tarihseverlerle buluşturuyor: İstanbul ve Çevresi Üzerine İki Yüzyıl Boyunca Haritacılık.

“Geleceğin Kentleri” adlı uluslararası projenin “Marsilya-Hamburg-İstanbul-Tanca” ayağıyla bağlantılı olarak düzenlenen bu sergide amaç, İstanbul örneğinden hareketle, bir kentin ve çevresinin haritasının nasıl çıkarıldığı üzerine düşünmek. Sergide, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’nün (IFEA) seçtiği bir dizi orijinal haritadan yola çıkılarak, bugün bir Avrupa megapolü olan eski Osmanlı başkenti İstanbul’un kimliğini oluşturan ve geçmişiyle bugününü birbirine bağlayan, “göze görünmez” bazı unsurlar farklı açılardan ele alınıyor.

7 Mart’ta, saat 18:30’da kapılarını bir kokteylle açacak olan sergi, 8-9 Mart tarihlerinde de “Kentin Büyük Öyküsü” başlıklı; Marsilya, Tanca, Hamburg ve İstanbul’dan yazarları, felsefecileri, sosyologları, şehircileri, mimarları ve sinemacıları bir araya getirecek iki günlük uluslararası bir kolokyuma ev sahipliği yapıyor.

Centre franco-allemand de Provence (Provence Fransız-Alman Merkezi) ve Maison Tübingen’in (Tübingen Evi) düzenlediği kolokyum, kenti sözcüklere dökmek, kente sözcükler bulmak üzerine. Sanatçılar ve araştırmacılar, bu coğrafi, sosyal, çok dilli ve çok kültürlü ortamı hangi sözcüklerle ve hangi özel yaklaşımlarla, nasıl anlatıyor ve betimliyorlar? Kent tarihinin ve efsanesinin öyküsü bugün nasıl ifade buluyor? Bu öykü “postmodernlik” içinde azaldı mı? Ya da kent için yazılan büyük öyküden yeni bir kent ütopyası mı doğuyor?

Kentte yürümek, kenti izlemek, kenti işitmek… Şimdiki zamana ait bu gündelik eylemlerin her biri, tarihle sağlam ve somut köprüler eşliğinde gerçekleştirildiklerinde ayrı birer öyküye, oyuna ve sahneye dönüşüverir. Hele de söz konusu kent İstanbul’sa…

Ayrıntılı bilgi için: Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi İstanbul

Görsel: My Life İst

, , ,