Dağın Haberi Olsun #30

Dağın Haberi Olsun #30

ON8
02 Kasım 2012

Bu derste kimleri sevmemeyi öğreneceğiz?

Süryani Dernekler Federasyonu 29 Ekim’de kamuoyuna bir açıklamada bulundu. Açıklamada, 2009 eğitim-öğretim yılında okutulan 10. sınıf tarih ders kitabında Süryani halkına yönelik ırkçı ve kışkırtıcı ifadelerin yer aldığını ve bunların yanlışlığını vurgulayan federasyon, Türkiye’deki Süryani kurumları olarak 2011 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bu yanlışlığın giderilmesi talebinde bulunduklarını hatırlattı.

Başta Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer olmak üzere birçok devlet ve hükümet yetkilisinin, bu yanlışlığın ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapacaklarına dair sözlerini vurgulayan federasyon, 2012-2013 eğitim yılı için hazırlanacak ders kitaplarında gerekli düzeltmelerin yapılacağının taraflarına açık bir şekilde ifade edildiğini vurguladı.

Eğitim müfredatında yer alacak tarih ve din kitaplarının hazırlanmasında konunun uzmanlarına danışılacağına ve birçok yerden yardım alınacağına ilişkin açıklamaların yapıldığı hatırlatılan kamuoyu açıklamasında, yeni eğitim döneminde çocuklara dağıtılan 10. sınıf tarih ders kitaplarında bu sözlerin yerine getirilmediği ifade edildi. İddia edilen değişikliklerin yalnızca sözcük düzeyinde yapıldığını, ancak yaklaşım ve anlayışta Süryanilere hala “hain” ve “işbirlikçi” gözüyle bakıldığı vurgulandı.

Elde değil, çocuklar ders kitaplarından daha başka, daha güzel şeyler öğrenseler diye düşünüveriyor insan.

, , , , , ,